Tema 8.5: Activitat “Etapa 8 Parada obligatòria per repostar”.

EXERCICI MOD8 CAT

Entenc que vols descarregar un exercici en format PowerPoint des d’un enllaç que diu EXERCICI_MOD8_CAT

Lamentablement, com a AI, no puc navegar per internet ni descarregar arxius. Potser hauries de revisar si hi ha alguna altra manera de descarregar l’exercici o buscar assistència tècnica si tens problemes amb l’enllaç.

Si tens alguna pregunta sobre l’exercici o necessites ajuda per completar-lo, estic aquí per ajudar!