Tema 4.3: Capítol del llibre “Aprendre fent: experimentar amb la retrospectiva”.

Modulo 4 Libro