Tema 2.6: Activitat: “Upskilling. Pla d’Acció”

EXERCICI MOD2 CAT

 

Entenc que vols descarregar un exercici en format PowerPoint des d’un enllaç que diu EXERCICI_MOD2_CAT (1)

Lamentablement, com a AI, no puc navegar per internet ni descarregar arxius. Potser hauries de revisar si hi ha alguna altra manera de descarregar l’exercici o buscar assistència tècnica si tens problemes amb l’enllaç.

Si tens alguna pregunta sobre l’exercici o necessites ajuda per completar-lo, estic aquí per ajudar!